Ceník

 • REGISTRAČNÍ POPLATEK
  • dospělí – 80,- Kč
  • senioři od 70 let – 40,- Kč
  • děti od 15 let – 40,- Kč
  • jednorázový – 20,- Kč 
 • UPOMÍNKY
  • 1. upomínka – 20,- Kč
  • 2. upomínka – 40,- Kč
  • 3. upomínka – 60,- Kč
  • 4. upomínka – 100,- Kč 
 • ZTRÁTY
  • kniha – cena knihy + 80,- Kč
  • časopis – cena časopisu + 30,- Kč
  • čtenářský průkaz – 10,- Kč 
 • OSTATNÍ SLUŽBY
  • rezervace knih – ZDARMA
  • internet – ZDARMA
  • MVS, meziknihovní výpůjční služba + poplatek za poštovné – 50,- Kč
  • tisk a kopírování formátu A4 – 2,- Kč
  • laminování A4 – 15,- Kč
  • kroužková vazba – dle ceníku